• Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων με σοβαρές παθήσεις

       Απόκτηση Πιστοποιητικού διαπίστωσης πάθησης
       Υποβολή δικαιολογητικών


Αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Παρακάτω, με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας μπορείτε να ενημερωθείτε για την μοριοδότηση σας .