Τμήματα

Ενημερωθείτε  για τα τμήματα ανά τάξη που λειτουργούν στο 3ο Λύκειο Υμηττού.

Στην Α' τάξη  λειτουργούν:

  1. 3 τμήματα γενικής παιδείας [Α1,  Α2, A3]
  2. 1τμήμα γερμανικών και 2 τμήματα γαλλικών [επιλογής]

Στην Β' τάξη λειτουργούν:

  1. 2 τμήματα γενικής παιδείας [Β1,  Β2]
  2. 3 τμήματα κατευθύνσεων [ ΒΑνθρωπιστικών Σπουδών, Β1θετικών Σπουδών, Β2θετικών Σπουδών]
  3.  1 τμήμα γερμανικών και 1 τμήμα γαλλικών [επιλογής]

Στην Γ' τάξη λειτουργούν:

  1. 3 τμήματα γενικής παιδείας [Γ1,  Γ2, Γ3]
  2. 5 τμήματα κατευθύνσεων [ΓΑνθρωπιστικών Σπουδών, ΓΘετικών Σπουδών & Υγείας (Μαθηματικά),  ΓΘετικών Σπουδών & Υγείας (Βιολογία) και 2 τμήματα ΓΟικονομίας & Πληροφορικής ]