Τμήματα

Ενημερωθείτε  για τα τμήματα ανά τάξη που λειτουργούν στο 3ο Λύκειο Υμηττού.

Στην Α' τάξη  λειτουργούν:

  1. 3 τμήματα γενικής παιδείας [Α1,  Α2,  Α3]
  2. 3 τμήματα πληροφορικής [επιλογής]

Στην Β' τάξη λειτουργούν:

  1. 2 τμήματα γενικής παιδείας [Β1,  Β2]
  2. 3 τμήματα κατευθύνσεων [ ΒΑνθρωπιστικών Σπουδών, Β1θετικών Σπουδών, Β2θετικών Σπουδών]

Στην Γ' τάξη λειτουργούν:

  1. 2 τμήματα γενικής παιδείας [Γ1,  Γ2]
  2. 4 τμήματα κατευθύνσεων [ΓΑνθρωπιστικών Σπουδών, ΓΘετικών Σπουδών, ΓΟικονομίας και Πληροφορικής ΓΥγείας]
  3. 2 τμήματα ξένων γλωσσών (Αγγλικών) [επιλογής]