ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Κεφ πρώτο: Η Ευρώπη της Αρχαιότητας

 

Ενότητα 1. Ο μύθος της Ευρώπης, Ενότητα 2. Το αντιθετικό σχήμα Ευρώπη- Ασία (σελ. 7-13)

 • Να παρουσιάσετε σύντομα το μύθο της Ευρώπης σελ 7-8.
 • Ποια ήταν η γεωγραφική αντίληψη για τον κόσμο και τα γεωγραφικά όρια της Ευρώπης στην αρχαιότητα;
 • Ποιες ήταν οι σκέψεις του Ηροδότου και του Ισοκράτη για τον κόσμο και τα γεωγραφικά όρια της Ευρώπης στην αρχαιότητα;
 • Ποιους ονόμαζαν βαρβάρους στην αρχαιότητα; Ποια ήταν η αιτία και η σημασία του συγκεκριμένου χαρακτηρισμού;
 • Ποιος είναι ο πολιτικός χαρακτήρας της αντιπαράθεσης Ευρώπης- Ασίας;
 • Να αναφερθείτε στην ερμηνεία της αντιπαράθεσης Ευρώπης-Ασίας μέσω της διάκρισης του κόσμου σε κλιματολογικές ζώνες ως τρόπου κατάταξης των πολιτισμών και των πολιτευμάτων, σύμφωνα με τον Ιπποκράτη και τον Αριστοτέλη.
 • Ποια είναι η σημασία και οι επιπτώσεις της διάκρισης Ευρώπης - Ασίας;
 • Πώς μετασχηματίστηκε η αντιπαράθεση Ευρώπης- Ασίας με την αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου και τα ελληνιστικά κράτη;
 • Πώς μετασχηματίστηκε η αντιπαράθεση Ευρώπης- Ασίας με τη δημιουργία της Ρωμαϊκής Οικουμένης;

 

 Κεφ δεύτερο: Η Ευρώπη του Μεσαίωνα

Ενότητα 1. Η δυτική Ευρώπη (σελ. 19-22)

 • Ποιες εξωευρωπαικές απειλές ενίσχυσαν τη συνοχή της Ευρώπης; Ποια ήταν η σημασία τους για τη σύνδεση της Ευρώπης με τον κόσμο της χριστιανοσύνης; Να αναφέρετε ονομαστικά σχετικά πρόσωπα και γεγονότα.
 • Ποιος ήταν ο ρόλος της Παπικής Ρώμης και της Εκκλησίας για τη σύνδεση Ευρώπης με τον κόσμο της χριστιανοσύνης; Να αναφερθείτε με λεπτομέρειες στο ρόλο της Εκκλησίας (μοναστήρια, μοναχοί, κέντρα μελέτης, σχολαστικισμός).
 • Ποια γλώσσα ονομάζεται lingua franca;
 • Ποιος ο ρόλος του Κάρολου Μαρτέλου και του Καρλομάγνου στην εδραίωση της έννοιας της Ευρώπης;
 • Ποιοι ήταν οι Βίκινκς και ποιοι οι Μαγυάροι; Πώς αντιμετωπίστηκαν από την ευρωπαϊκή κοινωνία;
 • Ποιοι «Νέοι λαοί» εμφανίστηκαν ζητώντας να πάρουν μέρος στο σχήμα της Ευρώπης; (ονομαστικά);

Ενότητα 2. Το Βυζάντιο (σελ.22-27)

 • Τι γνωρίζετε για τους κατοίκους του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους; (πώς (αυτό)αποκαλούνταν, γλώσσα, παράδοση).
 • Να παρουσιάσετε όλους τους παράγοντες αποξένωσης μεταξύ των Δυτικών και των κατοίκων του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους.
 • Ποιος ήταν ο ρόλος του Σχίσματος των Εκκλησιών στη σχέση Δυτικών και κατοίκων του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους; (αναλυτικά)
 • Ποια αισθήματα έτρεφαν οι Δυτικοί για τους Βυζαντινούς κι οι Βυζαντινοί για τους Δυτικούς; Για ποιους λόγους; Τι λένε σχετικά οι συγγραφείς Άννα Κομνηνή και Δάντης;
 • Αναφερθείτε στο ρόλο που έπαιξαν οι Σταυροφορίες στη σχέση Βυζαντίου – Δυτικών.
 • Να παρουσιάσετε αναλυτικά τις «πολυεπίπεδες» επαφές Βυζαντίου και Δύσης (μέχρι και τις αρχές του 15ου αι).
 • Γιατί η Δύση πένθησε την Πτώση της Κπολης στους Οθωμανούς; Συμμερίζονταν όλοι την εχθρότητα των λαϊκών στρωμάτων; Ποιοι έβλεπαν θετικά τις σχέσεις Δύσης – Ανατολής; (πριν την Άλωση της Κπολης).
 • Ποια είναι η διπλή συμβολή του Βυζαντίου στον ευρωπαϊκό πολιτισμό κατά τις εκτιμήσεις που επικράτησαν τον 19ο αιώνα;
 • Δημιουργήθηκε στις
 • Τελευταία ενημέρωση στις
 • Προβολές: 716

Σύνδεση

Εισάγετε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό. Μόνο οι διδάσκοντες έχουν πρόσβαση.