ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Καθηγήτρια: Αλεξάνδρα Σούρλη

ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ όπως:

Ο όπως εισάγει:

1. τελικές προτάσεις (= για να)

2. παραβολικές αναφορικές προτάσεις (= όπως)

3. πλάγιες ερωτήσεις (= πώς, με ποιο τρόπο)

4. ενδοιαστικές προτάσεις (= μήπως)

5. λειτουργεί ως επίρρημα στις περιγραφικές εκφράσεις π.χ. έστιν όπως = κάπως

6. εισάγει σπάνια ειδική πρόταση (όπως = ότι)

 

ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ώσπερ

1. Εισάγει αναφορική παραβολική πρόταση.

2. Συνοδεύει αιτιολογική ή υποθετική μετοχή.

3. Συνοδεύει κατηγορούμενο.

 

ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ εί

1. υποθετική πρόταση (οριστική, ευκτική)

2. πλάγια ερώτηση (οριστική, απορηματική, υποτακτική, ευκτική)

3. αιτιολογική πρόταση υποθετικής αιτιολογίας (οριστική, ευκτική) με ρήματα ψυχικού πάθους ή ως υποκείμενο στις απρόσωπες εκφράσεις: δεινόν έστιν, ατοπόν έστιν, θαυμαστόν έστιν, τέρας έστιν κτλ.

4. εναντιωματική πρόταση (οριστική, ευκτική)

 

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ άν

1. Υποθετικό:

α. με υποτακτική

β. πρώτη λέξη στην πρόταση

γ. μεταφράζεται: αν

 

2. Αοριστολογικό:

α. με υποτακτική

β. μετά από αναφορική αντωνυμία ή αναφορικό επίρρημα ή χρονικό σύνδεσμο (με ορισμένους χρονικούς σύνδεσμους ενώνεται: ότε + άν = όταν, επεί + άν = επάν. επειδή + αν = επειδάν κτλ.)

γ. μεταφράζεται: τυχόν, ενδεχομένως.

 

3. Δυνητικό:

α. με οριστική ιστορικού χρόνου - με όλους τους χρόνους της ευκτικής, εκτός από τον μέλλοντα - με ειδικό απαρέμφατο - με μετοχή.

β. βρίσκεται μετά από το ρήμα ή κοντά σε λέξεις που δείχνουν έμφαση (αρνήσεις, βεβαιωτικά μόρια, δεικτικές αντωνυμίες κτλ.)

γ. μεταφράζεται: θα μπορούσε να, θα μπορεί να, θα μπορέσει να, θα.....

 

ΠΟΤΕ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

1. Οι αναφορικές αντωνυμίες και τα αναφορικά επιρρήματα, όταν ενώνονται με τους: δή, δήποτε, ούν, ισοδυναμούν με αόριστες αντωνυμίες και αόριστα επιρρήματα. Τότε δεν εισάγουν δευτερεύουσα πρόταση.

2. Τα: όσον ούκ + αριθμητικό = περίπου.

3. Εισάγουν κύρια πρόταση, όταν βρίσκονται στην αρχή περιόδου ή ημιπεριόδου και δεν υπάρχει άλλη κύρια πρόταση.

  • Δημιουργήθηκε στις
  • Τελευταία ενημέρωση στις
  • Προβολές: 393

Σύνδεση

Εισάγετε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό. Μόνο οι διδάσκοντες έχουν πρόσβαση.