Α ν α κ ο ι ν ω σ ε ι ς

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

αγαπητοί μαθητές,

το σχολείο θα επαλειτουργήσει από Δευτέρα 18/5/2020.

Ωρα προσέλευσης: 8.15

Οι μαθητές θα προσέλθουν ως εξής:

 • Για την Α΄λυκείου

Δευτέρα -Τετάρτη-Παρασκευή:

Αγναντοπούλου,Αθανασιάδη,Βασάλος,Βασιλείου,Γαλάνη,Γεωργιου,Γκάτσου,Γκότση,Κασινάκης, Κοτσίνας, Κυργέτσου,Κυριάκου,Λιμάνη,Μακρής Γεώργιος, Μακρης Ιωάννης, Μαραγκουδάκης, Μπρέγκου, Νάκης Απόλλων,Νάκης Εμ.-Έκτωρ, Θεοφιλόπουλος, Παυλόπουλος,Πετράκης, Πλατανιά, Πνευματικού, Ραψομανίκη, Ροδοπούλου, Σακατζής, Σακκάς, Σεϊταρίδου, Σηφοδασκαλάκη.

Τρίτη-Πέμπτη:

Όλοι οι υπόλοιποι μαθητές.

 • Για την Β λυκείου

Δευτέρα -Τετάρτη- Παρασκευή:

Αλαμάνος, Βόγκλης, Γεωργίου, Γκόρτσε, Γκουγκαράς, Δημητρακόπουλος, Δουδουνή, Δρόσου, Ζαρκάδας, Κακάκης, Καρακασίδης, Κατινάρη, Κεραμίδα, Γκόγκο, Μαρίνος, Μαρκοπούλου, Μαστροκώστας, Μήτσου, Μπαλαούρας, Πάνος, Παπαδάτος-Κοντός Θεόδωρος, Παπαδάτος-Κοντός Χαρίλαος, Παπαδήμας, Παπαδοπούλου, Παπαϊωάννου, Πατητή.

Τρίτη-Πέμπτη:

Όλοι οι υπόλοιποι μαθητές.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όσοι γονείς για λόγους συγκατοίκησης με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δεν επιθυμούν να προσέλθουν στα μαθήματά οι κηδεμονευόμενοί τους, παρακαλώ να το δηλώσουν με ΥΔ τους στο mail του σχολείου.

Η Διευθύντρια

Μαριλένα Α. Παπαφίλη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2019-2020

 • ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2019-2020 ΣΤΗ Β Ή ΣΤΗ Γ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 1. Οι κηδεμόνες όλων των μαθητών οφείλουν να ανανεώσουν την εγγραφή του παιδιού του για το επόμενο σχολικό έτος. Η ανανέωση της εγγραφής γίνεται σε δύο στάδια ως εξής:

     α) Ο κηδεμόνας υποβάλλει Ηλεκτρονική Δήλωση μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

     συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 22η Μαΐου και ώρα 10:00 έως τη 17η Ιουνίου 2019 και ώρα 00:00.

      Με την αίτηση αυτή οι μαθητές που το σχ. έτος 2018-2019 φοιτούσαν στην Α΄ Τάξη του ΓΕΛ μπορούν να ζητήσουν, εάν το επιθυμούν, τη μετεγγραφή τους σε   ΕΠΑ.Λ. το οποίο πρέπει και να προσδιορίσουν.

     β) Μετά την οριστική κατανομή τους σε συγκεκριμένο ΓΕ.Λ ή ΕΠΑ.Λ. οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

και οφείλουν να παρουσιαστούν στο σχολείο για την οριστική  ανανέωση της εγγραφής τους προσκομίζοντας (για τα ΓΕ.Λ.)  μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (11 Σεπτεμβρίου 2019)  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έντυπο της Αίτησης Ανανέωσης Εγγραφής 
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) (υποβάλλει ο κηδεμόνας) 
 3. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης που υποβλήθηκε (θα την εκτυπώσετε από την εφαρμογή e-eggrafes)

        Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από  18 Ιουνίου 2019 έως 11Σεπτεμβρίου 2019, κατά τις ημέρες και ώρες που το σχολείο θα είναι ανοιχτό.

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. Την ανανέωση εγγραφής κάνει το πρόσωπο που έχει οριστεί ως κηδεμόνας του μαθητή/τριας στο σχολείο.
 2. Αν οι αιτούντες/-σες κηδεμόνες ή ενήλικοι/-ες μαθητές/-τριες δεν διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.
 3. Εφιστάται η προσοχή, σε περίπτωση γονέων/κηδεμόνων των οποίων τα ατομικά στοιχεία αναγράφονται στο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς χαρακτήρες, να ενημερώσουν τον/τη Διευ-θυντή /-ντρια της σχολικής μονάδας προκειμένου ο/η τελευταίος/-α να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να συμφωνούν τα στοιχεία του κηδεμόνα, που έχουν καταχωρισθεί στο ΠΣ myschool με αυτά που εμφανίζονται στο taxis.
 4. Τα σχετικά έντυπα (Αίτηση ανανέωσης εγγραφής και Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986) θα προμηθεύεστε από την σχολική μονάδα.

.......................................................................................................................................

 • ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
 1. Οι κηδεμόνες όλων των μαθητών οφείλουν να ανανεώσουν την εγγραφή του παιδιού του για το επόμενο σχολικό έτος. Η ανανέωση της εγγραφής γίνεται σε δύο στάδια ως εξής:

                   α) Ο κηδεμόνας υποβάλλει Ηλεκτρονική Δήλωση μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην  ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

                συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 22η Μαΐου και ώρα 10:00 έως τη 17η Ιουνίου 2019 και ώρα 00:00.

             β) Μετά την οριστική κατανομή τους σε συγκεκριμένο ΓΕ.Λ ή ΕΠΑ.Λ. οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

και οφείλουν να παρουσιαστούν στο σχολείο για την οριστική  ανανέωση της εγγραφής τους προσκομίζοντας (για τα ΓΕ.Λ.)  μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (11 Σεπτεμβρίου 2019)  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έντυπο της Αίτησης Ανανέωσης Εγγραφής
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986(Α' 75)
 3. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης που υποβλήθηκε(θα την εκτυπώσετε από την εφαρμογή e-eggrafes)

          Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από  από 18 Ιουνίου 2019 έως 11 Σεπτεμβρίου 2019, κατά τις ημέρες και ώρες που το σχολείο θα είναι ανοιχτό.

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. Την ανανέωση εγγραφής κάνει το πρόσωπο που έχει οριστεί ως κηδεμόνας του μαθητή/τριας στο σχολείο.
 2. Αν οι αιτούντες/-σες κηδεμόνες ή ενήλικοι/-ες μαθητές/-τριες δεν διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.
 3. Εφιστάται η προσοχή, σε περίπτωση γονέων/κηδεμόνων των οποίων τα ατομικά στοιχεία αναγράφονται στο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς χαρακτήρες, να ενημερώσουν τον/τη Διευ-θυντή /-ντρια της σχολικής μονάδας προκειμένου ο/η τελευταίος/-α να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να συμφωνούν τα στοιχεία του κηδεμόνα, που έχουν καταχωρισθεί στο ΠΣ myschool με αυτά που εμφανίζονται στο taxis.
 4. Τα σχετικά έντυπα (Αίτηση ανανέωσης εγγραφής και Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986) θα προμηθεύεστε από την σχολική μονάδα.

 

Διαβάστε περισσότερα στην σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Παειδείας.