Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς

Παρασκευή 5/2/2021

ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ  -  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Η επίδοση της βαθμολογίας του Α΄ τετραμήνου θα γίνει ηλεκτρονικά.

                 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                   Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :8.30' - 9.00'
                 Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :9.00'- 9.30'
                 Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: 9.30' - 10.00'

  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

                   Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ:10.00'- 11.00'
                 Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: 11.00' - 12.00' 
                 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ: 12.00' - 13.00΄ 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ 11.00' - 12.00΄  


Ευχαριστούμε